Галерия

Преди
След

Пациент 1

Пациентът е на 12г. в т.нар. късно смесено съзъбие. Това означава, че има останали два млечни зъба, които много скоро трябва да се сменят с постоянни. Основното оплакване на пациента е струпването на горните и долни фронтални зъби. За да бъдат подредени зъбите, се използваха фиксирани метални брекети. Не се наложи изваждане на постоянни зъби, за да се постигне крайният резултат. Продължителността на лечението беше 18 месеца. Виждат се как изглеждат т.нар. фиксирани ритейнери – това са специални метални нишки, които се залепят от вътрешната страна на фронталните зъби в края на лечението. Те задържат зъбите в желаната позиция след свалянето на брекетите.

Преди
След

Пациент 2

Пациентът е на 30г. Основните му оплаквания са неправилно подредените фронтални зъби и фактът, че горните му резци не припокриват долните т.е. той има т.нар. отворена захапка във фронта. Освен това се забелязва, че горната му челюст е по-тясна, отколкото трябва да бъде – това се нарича кръстосана захапка. При нормално състояние горните зъби трябва да припокрият долните, а при него това не е така. Използваха се фиксирани брекети и лечението продължи около 22 месеца. На финалните снимки се вижда, че не само зъбите са подредени, но и захапката е коригирана. Излекувана е отворената захапка във фронта и кръстосаната захапка при дъвкателните зъби.

Преди
След

Пациент 3

Пациентът беше на 10г., когато започна лечението си. Основните му притеснения бяха разстоянията между горните фронтални зъби, а и фактът, че горните му зъби стърчат прекалено напред. Причината за тази аномалия е, че неговата долна челюст е разположена по-назад от нормалното. Лечението се състоя от 2 етапа. Първият етап беше с продължителност 18 месеца и се състоеше в носенето на специален апарат, за да се придвижи долната челюст напред до нормалното и положение.  Когато децата носят тези апарати, можем да излекуваме тежки лицево-челюстни несъответствия както при този пациент. Това е възможно понеже техните челюсти растат и все още се развиват. Вторият етап от лечението се състоя в носенето на фиксирани брекети в двете челюсти. Продължителността на втория етап беше 18 месеца.

Преди
След

Пациент 4

Пациентът е на 25г. и основното му притеснение са неправилно подредените горни и долни зъби. Най-много го тревожат горните кучешки зъби. При него бяха извадени мъдреците преди началото на лечението с брекети. След 18 месеца, зъбите са подредени и крайният резултат си заслужаваше носенето на брекети.

Преди
След

Пациент 5

Пациентът е на 17г. и това, което го притеснява е че горният кучешки  зъб  е напълно извън зъбната дъга. Освен това, се вижда как горните му фронтални резци са наклонени и почни напълно припокриват долните – това се нарича дълбока захапка при фронталните зъби. При задните му зъби също има проблем – горната челюст е по-тясна и горните му зъби  не припокриват долните. Това се нарича задна кръстосана захапка.

Преди началото на лечението бяха извадени горните мъдреци. С помощта на фиксирани брекети и допълнителни апарати, проблемите бяха разрешени. Зъбите са подредени и захапката е коригирана, т.е. има всички предпоставки за нормална функция на зъбите, мускулите и ставата.

Преди
След

Пациент 6

Пациентът е на 14г. и основното му притеснение са кривите фронтални зъби в горната челюст и по-точно кучешкият. Зъбите бяха подредени, без да се налага изваждането на постоянни такива. Лечението продължи почти 2 години.

Преди
След

Пациент 7

Пациентът е на 15г. и липсва нормално припокритие и контакт между горните и долни зъби. На лице е т.нар. странична отворена захапка. Освен това има и кръстосана захапка в ляво.  Показани са началната снимка, снимка при залепването на горните брекети и финал. За приключване на лечението бяха използвани брекети на горните и долни зъби. Цялото лечение продължи около 20 месеца.

Преди
След

Пациент 8

Пациентът е на 12г. и основното му притеснение е левият му първи премолар, който е извън зъбната дъга. Виждат се начална снимка, снимка по време на лечението и финал. Цялостното лечение продължи 2 години. Зъбите бяха подредени без изваждане на постоянни зъби.

Преди
След

Пациент 9

Пациентът е на 13г. и му липсват горните латерални резци и от двете страни.  Когато пациентът има липсващи постоянни зъби, има 2 възможни плана на лечение. Първият е отваряне на места за импланти, които могат да се поставят след 18-годишна възраст. Вторият е затваряне на празните пространства чрез пренареждане на зъбите. Пациентът предпочете втория вариант.

Когато се поставят кучешките зъби на мястото на латералните резци, има някои важни особености. Подреждаме зъбите спрямо нивото на венците. Кучешките зъби се оформят и изграждат с фотополимерна пломба, за да наподобяват липсващия латерален резец. Освен това, корените на кучешките зъби се преместват към небцето, за да не бъдат толкова доминиращи, както е в началната ситуация. Показаният случай е сложен, комплексен и  показва екипна работа. Лечението продължи около 2 години.

Преди
След

Пациент 10

Пациентът е момиче на 17г. Основният проблем са неправилно подредените зъби във фронта и силно възпалените венци. Понеже зъбите  бяха прекалено изкривени, тя изпитваше сериозни пробеми при почистването им. Перфектно подредените зъби не само изглеждат добре, но и дават възможност на пациента да се грижи за тях по-лесно. Обърнете внимание колко по-добре изглеждат венците на пациента в края на лечението. То продължи 18 месеца.

Преди
След

Пациент 11

Пациентът е на 28г. и е силно притеснен от начина, по който са подредени горните и долни фронтални зъби. Не харесва кръстосаната си захапка във фронта и факта, че горният му ляв латерален резец почти не се вижда. Наложи се изваждане на постоянни зъби и това създаде възможност останалите зъби да се подредят. Лечението продължи около 20 месеца.