Важно

Какво е ортодонтия?

Ортодонтията е тясна специалност от стоматологията, която се занимава с диагностиката, лечението и превенцията на зъбни и лицеви несъответствия.

Какво е ортодонт?

Ортодонтът е специалист, който след като се е дипломирал като зъболекар, е учил допълнително 3 години, за да може адекватно да лекува пациенти, които имат нужда от придвижване на зъбите и управляване на растежа и развитието на челюстите и лицето.

Какви са основните преимущества на ортодонтията?

 • По-атрактивна усмивка
 • По-добра функция на зъбите
 • Най-вероятно увеличава себеоценката и самочувствието
 • Подобрява възможността за почистване на зъбите
 • Подобрява разпределението на силите по време на дъвчене. По този начин може да намали шанса за вредно изтриване на зъбите с годините
 • В дългосрочен план подобрява здравето на зъбите и венците
 • Направлява постоянните зъби до правилната им позиция
 • Намалява риска от счупване на горни фронтални зъби, които стърчат напред
 • Помага при изпълнението на други дентални лечения – например поставяне на импланти, мостове, фасети и т.н

Какви са основните знаци че се нуждаете от брекети?

 • Стърчащи напред горни фронтални зъби
 • Изкривени горни и/или долни зъби
 • Горни зъби, които покриват почти изцяло долните – дълбока захапка
 • Горните и долни фронтални зъби не са в контакт – отворена захапка
 • Несъвпадащи средни линии
 • Вреден навик на смучене на палец, който продължава след 6г.
 • Трудно дъвчене на храна
 • Зъби, които се изтриват прекомерно или неправилно
 • Долна челюст, която се придвижва встрани, когато затваряте
 • Пространства между зъбите

На каква възраст трябва да започне ортодонтското лечение?

Ортодонтското лечние може да започне във всяка възраст. Много от ортодонтските проблеми се коригират по-лесно в ранна възраст докато челюстите все още растат и се развиват. Американската асоциация на ортодонтите препоръчва първата консултация със специалист ортодонт да се извърши на 7г.

Какво значи първи етап на ортодонтско лечение и втори етап?

Първи етап на ортодонтско лечение е лимитирано лечение (апарат за разширение на горна челюст, частично лечение с брекети и др.) преди всички постоянни зъби да са поникнали. Такова лечение се предприема между 6г. и 10г.

Втори етап на ортодонтско лечение е т.нар. конвенционално лечение. Започва след като всички постоянни зъби са поникнали – обикновено след 11-годишна възраст.

Може ли пациент над 18г. да има полза от ортодонтско лечение?

Ортодонтското лечение може да е успешно на всяка възраст. Всеки иска да има красива и здрава усмивка.

Как се осъществява ортодонтското лечение?

Брекетите оказват много леко напрежение върху зъбите и по този начин ги придвижват до правилната им позиция. Брекетите, залепени за зъбите и дъгата която ги свързва, са основните компоненти. Когато дъгата е поставена в слота на  брекета, тя цели да се върне в началната си позиция и по този начин оказва натиск върху зъбите и ги придвижва до желаната им положение.

Колко трае едно ортодонтско лечение?

Продължителността варира от пациент до пациент. Средния период  е между една и две години. Продължителността може да се удължи при неправилен растеж на челюстите или недобро изпълнение на инструкциите на ортодонта. Поддържането на перфектна устна хигиена и непропускане на часове при ортодонта са от изключително значение.

Болят ли зъбите заради брекетите?

Поставянето на брекетите е безболезнено. След като брекетите се активират е напълно нормално зъбите да са леко чувствителни. Това трае между един и четири дни при повечето пациенти. Устните и бузите имат нужда от седмица – две, за да свикнат. Специалният ортодонтски восък помага.

Пречат ли брекетите на спортуването?

Категорично НЕ! Препоръчва се пациентът да носи предпазна шина по време на спорт. Тези шини са достъпни и са с различни цветове.

Пречат ли брекетите на свиренето на музикални инструменти?

Не. Възможен е обаче известен период на адаптация.

Трябва ли да посещавам личния си стоматолог докато нося брекети?

Да. Трябва да посещавате личния си зъболекар всеки 6 месеца за почистване на зъбите и лечение.