Какво е ортодонт и какво са брекети

Какво е ортодонт и какво са брекети

Какво е ортодонт и какво са брекети

Какво е ортодонт и защо трябва да го посетя?

Ортодонтът е специалист, който след като се е дипломирал като зъболекар, е учил допълнително 3 години, за да може адекватно да изправя зъби и лекува проблеми с челюстите и захапката на пациента.

Значи има разлика между зъболекар и ортодонт, така ли?

Да! Разликата е, че ортодонтът за да стане специалист, трябва да положи изпит по ортодонтия, а зъболекарят-не. Изпитът се полага пред комисия от професори и доценти по ортодонтия, които определят дали кандидатът има достатъчните знания и умения за да придобие титлата специалист ортодонт.

Как да знам дали ме ме лекува квалифициран специалист?

Помолете да ви бъде показана дипломата за призната специалност по ортодонтия в Република България.

А може ли зъболекар да лепи брекети и да лекува ортодонтски пациенти?

Да, има много общопрактикуващи стоматолози, които предоставят лечение с брекети и достигат приемливи резултати.

Сега нека отговорим на някои въпроси, свързани с ортодонтското лечение.

Какво е ортодонтско лечение?

Това е специфично лечение, при което се използват брекети и/или снемаеми апарати, за да се подредят зъбите. Когато зъбите на даден пациент са много криви и няма достатъчо място, за да бъдат подредени, се налага да се извадят здрави зъби в задната част на устата. Така се създава, пространство за да се подредят останалите зъби.

Но защо трябва да нося брекети?

  • За да имате подредени зъби
  • За да имате красива усмивка
  • За да може по-лесно да се храните
  • За да можете по-лесно да почиствате зъбите си

Какви видове брекети има?

Фиксираните брекети са тези, които се залепят от външната страна на зъбите. Могат да бъдат метални или естетични. Принципно работят по един и същ начин. Разликата е, че едните са безцветни и не се виждат.

Какво е ортодонт и какво са брекети

Брекетите не са ли само за деца?

Категорично не. Има много пациенти над 18-годишна възраст, които осъзнават, че имат проблеми и търсят лечение. В миналото ортодонтското лечение е било трудно достъпно. Сега тази услуга е много разпространена, стига пациентът да бъде достатъчно мотивиран.

За какво могат да се използват брекетите?

Можем не само да изправим кривите зъби, но и да отворим пространство, за да се постави зъбен имплант. Понякога пациентът иска да не му се поставя мост или имплант и това вече е възможно, защото с брекетите можем да затворим празните пространства. Никой няма да разбере, че ви липсва зъб.

А има ли други брекети?

Какво е ортодонт и какво са брекети

Естествено, че да. За  пациентите, при които естетиката е водеща и не искат никой да знае, че носят брекети, можем да използваме Invisalign. Това са снемаеми брекети, които изглеждат по този начин:

Тези снемаеми безцветни шини се наричат алайнери. Пациентът получава серия от алайнери, които трябва да носи 22ч. всеки ден. Алайнерите се сменят на всеки 7-14 дни в зависимост от случая.

Свалят се по време на хранене.