Разширяване на горната челюст при деца – кога се извършва и защо е необхидимо?

Д-р Цветомир Бадов - Ортодонт | Разширяване на горната челюст при деца – кога се извършва и защо е необхидимо?

Разширяване на горната челюст при деца – кога се извършва и защо е необхидимо?

Към разширяване на горната челюст се пристъпва, когато тя е по-тясна от нормалния  размер и не съответства на големината на долната челюст.

По време на ортодонтската консултация на детето ви, ортодонтът ще прецени дали горната и долна челюст се развиват нормално за възрастта или има проблем. Размерът на горната челюст трябва да съответства на този на долната. Само тогава за зъбите ще има достатъчно място, за да поникнат и за да могат да функционират правилно. Вредни навици като смучене на пръст могат да доведат до стеснение на челюстта, а и могат да засегнат долна челюст. Изключително  важно е  вредният навик да бъде прекратен преди да се опитва каквато и да било корекция.

Каква е функцията на апарата за разширение на горната челюст?

Както подсказва името, този апарат се използва за разширение на горната челюст (небцето).

От какви части се състои?

Д-р Цветомир Бадов - Ортодонт | Разширяване на горната челюст при деца – кога се извършва и защо е необхидимо?

Това е апарат, който се изработва по отпечатък от зъбите. Апаратът не се сваля, а се залепва за зъбите и стои на мястото си, докато се разшири челюстта. Това може да отнеме от няколко месеца до половин година в зависимост какъв е проблемът.

Добре се вижда разширителния винт. Когато винтът се активира, тогава апаратът се разширява, а това от своя страна води до разширение на небцето.

Как се осъществява?

Снимката показва началния етап и се вижда че горната челюст е прекалено тясна от двете си страни. Нормално горните странични зъби трябва да припокриват долните странични. Ако при пациента това не е на лице, тогава казваме, че има кръстосана захапка при дъвкателните зъби на долна челюст.

След като апаратът за разширение на горна челюст е поставен и активиран, горната челюст се разширява до нормалния си размер. По време на разширението се появява разстояние между горните централни зъби. То се получава, защото горната челюст се състои от две половини. При разширяването двете половини се раздалечават една от друга и затова наблюдаваме т.нар. диастема или разстояние между двата горни резеца. Не се притеснявайте от разстоянието, то се затваря само до 3 месеца, но зъбите ще трябва да се подредят с брекети за да изглеждат добре.

След като се приключи с разширението на горна,  може да се използват брекети, за да се подредят зъбите и да двете зъбни редици.

Има ли специални инструкции, които да спазвам?

Да. Апаратът се активира със специален ключ, които ще ви даде д-р Бадов.

Ще мога ли да се храня нормално?

Да. Избягвайте твърда и лепкава храна, за да не счупите апарата.

Болезнено ли е?

Зъбите може да са леко чувствителни за няколко дни. При необходимост може да вземете болкоуспокояващо. Използвайте същото хапче, което приемате при главоболие.

Това лечение се използва само при деца, които растат (възраст 6г-17г). При тях двете половини на небцето не са срастнали и това позволява да се разшири челюстта безболезнено!

След като пациентът е навършил 16 или 17г., разширението може и да не бъде успешно. Причината е, че челюстите най-вероятно са приключили с растежа и развитието си. За щастие, има и такива пациенти, за които този протокол на лечение е успешен дори и в късните тийнейджърски години.

За пациентите над 18г. се използва специална операция, в комбинация с апарата за разширяване на горна челюст, за да се разреши проблема им.